• Javascript Yazım Kuralları Ocak 3, 2016

    Javascript Yazım Kuralları Browser’ların Javascript yorumlama bölümleri, kodların arasında yer alan yorum ifadeleri ile boşlukları atar; geri kalan kelimeleri beşe ayırarak ele alırlar: Belirleyiciler (Identifier): Javascript dilinin değişkenleri, metodları ve nesnelerini belirleyen isimlere Belirleyiciler denir. Bu sınıfa giren bütün kelimeler ya ... Devamı...